Juridische hulp nodig?

Incasso

Schakelt u een gerechtsdeurwaarder, een incassobureau of een incasso advocaat in? Dat hangt af van de incassomaatregelen die getroffen moeten worden. Over het algemeen worden particuliere vorderingen goed geregeld door een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Maar betreft het een iets complexere zaak, dan is een advocaat de beste keuze. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van incassorecht. Wij worden ingeschakeld door banken, incassobureaus en particulieren. 

De advocaat heeft kort gezegd meer mogelijkheden. Wij zijn goed in staat om juridische verweren van debiteuren te beoordelen en maken een reële inschatting van de proceskansen in uw incassozaak. Daarbij is onze ruime proceservaring belangrijk. Komt het tot een beslaglegging of faillissementsaanvraag? Dan is tussenkomst van een advocaat onontbeerlijk. Een gerechtsdeurwaarder of incassobureau is hier niet toe bevoegd.

 

Juridische ondersteuning bij incassomaatregelen

Wij incasseren zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om uw vordering in rechte te incasseren. Net als in het buitengerechtelijke incassotraject wordt ook bij het gerechtelijke incassotraject getracht om de kosten zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen.